Velkommen!

Jeg heter Didrik Gunnestad, 
Jeg Begynte i forever av den grunn at jeg elsker produktene Jeg har drevet eget firma i to år og det har vert utfordrene å skulle kombinere jobb, fritid når man jobber i gjennomsnittet 17-19 timer i døgnet. det var store invisteringer, mye utgifter, jeg ble låst fast til en jobb med lange dager, jeg ble fortere sliten og stresset. Jeg bestemte meg for å heller bygge meg videre opp i et selskap som kunne gi meg bedre økonomi, mer frihet, en mindre stressende hverdag og en bedre helse! Jeg er distrubitør i et av verdens største helseforetak, og jeg hjelper andre til å starte sin hjemmebaserte virksomhet, med lave eller ingen invisteringer, hvor man har muligheten til å styre tiden sin selv. På samme tid hjelper jeg andre til en bedre helhetlig helse.

Jeg elsker og bestemme over min egen tid og helse.

Bli kjent med Forever

Forever har virksomhet i over 150 land i alle verdensdeler, og er dermed verdens største dyrker, produsent og distributør av Aloe vera. Forevers produkter selges av selvstendige forhandlere som ved å være selvstendige næringsdrivende styrer sin egen tid og dermed sin inntekt. Å arbeide med Forever gir mulighet til utvikling, spennende utfordringer og karrieremuligheter.

Aloe Vera